Dictionaries | References

हिशेब कवडीचा, बक्षिस लाखाचें

   
Script: Devanagari

हिशेब कवडीचा, बक्षिस लाखाचें     

हिशेब घ्यावयाच्या वेळेस अगदीं कवडीपासून घ्यावयाचा. पण बक्षीस देण्याची वेळ आली म्हणजे अतिशय उदार. बक्षिस म्हणून वाटेल तितकें पण हिशेब अगदीं चोख पैनपैचा पाहिजे. हिशेबाला रती० पहा. ( गु.) हिसाब कोडीनो ने बख्शेश लाखनी. ( हिं.) हेसाब जव जव, बख्शेश सो सो.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP