TransLiteral Foundation

हिरा तो हिरा, गार ती गार

हिरा हा गारेपेक्षां केव्हांहि श्रेष्ठ ठरणार. या दोघांचीं योग्यता कधींहि सारखी होणें नाहीं. त्याप्रमाणें थोर माणसें हीं केव्हांहि थोरच व हलकीं तीं हलकीं राहातात. तु.- (अ) जरि उकिरडयांत पडला, मळला न हिरा तथापि सामान्य l-मोसन्मणिमाला २७. (आ) आंतहि अधचि. गारा वेचुनि टाकील कां कवि हिर्‍यातें ? ll-मो आदि, २९-४२. (इ) जरि केंडिला तरि हिरा, स्तविविलाचि शिरीं चढे न शिरगोळा l- मो आदि २८.४४.

Related Words

आत्माराम गार करणें   ती   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   सासू नाहीं ती साधी, सून नाहीं ती बाघी आणि अखंड न्हाती ती गांवची चोदी   गार होणें   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   तो   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जीस बहु वर्षे कष्‍ट, ती पत तत्‍क्षणीं नष्‍ट   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   ती गुण   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   सप्तसमुद्र शोधून गार मिळविली   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   शिरीन् ‍ गार   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   हात (ता-तो) फळी   नावडे वरा, ती नावडे अवघ्या घरा   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   धडोत (ती)   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अशाश्वत-ती   आत्माराम गार करणें   आरत-ती   उतरता-ती   ऐरावत-ती   कंबखत-ती   कल्हईकर-गर-गार   गरत-ती   गार   गार बसणें   गार होणें   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   चोरक्रांत-ती   चौवेत-ती   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जिल्हेगर-गार   जो तो   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   तमासगीर-गार   तिवेत-ती   ती   तो   दुडता or ती   पाण्याची गार गोठणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   मागुता-ती   मिनत-ती   मोठया वार्‍यानें विझतो, अग्नि लहान असतांना तो   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   रफूकरी-कार-गार   लहानच हिरा बरा, थोर गार कशाला !   शिकलकर-गार   शिरीन् ‍ गार   संगत-ती   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   सप्तसमुद्र शोधून गार मिळविली   सांत-ती   सिकलकर-गर-गार   हिरवा गार   हिरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

memory device

 • स्मरण प्रयुक्ति 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मूल जन्मानंतर पांचव्या दिवशी सटवाई पूजन करतात, ते काय आहे?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.