Dictionaries | References

हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी

थोराचा आश्रय असलेला नीच मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषांचाहि अपमान करतो.

Related Words

हिमाइतीचा गाढव   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   हिमाईतीचा गाढव   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   मारी   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   एक मारी उंडे, एक मारी मांडे   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   तट्‌टाला दुमणी, तेजीला इशारत   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   गाढव ना ब्रह्मचारी   आपले गरजे, गाढव राजे   गांडीखालीं आरी आणि चांभार पोर मारी   अल्प कार्यीं मारी हाका, मोठे कार्यी राहे मुका   चट्‌टीपट्‌टीचा बोभाटा, झिपरी मारी झपाटा   राग मारी आपल्याक, संतोष मारी दुसर्‍याक   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   हिमायतीची गधडी, लाथा मारिते   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   गाढव गूळ हगतें तर डोंबारी कां भीक मागते   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   परमेश्वर तारी त्यास कोण मारी   ढुंगणाखाली आरी, चांभार पोरें मारी   शेतकर्‍याची उसणवारी, त्याला ठार मारी   वाघाची फेरी, जिवाला मारी   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी   अभ्यंगस्थानीं पूजिला, गाढव पळे रस्त्याला   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   जातीला जात मारी, जातीला जात तारी   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   पडदा मारी झडदा   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   माजलें गुरुं, धन्यास मारी   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   आईबापा मारी लाता, बाईलीला घेई माथा   एक ठोका लोखंडावर, दोन मारी ऐरणीवर   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   मन चिंति एक, त्यांत दैव मारी मेख   रिकामा मापारी कपाळावर हात मारी   देव तारी, त्यास कोण मारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP