Dictionaries | References

हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी

थोराचा आश्रय असलेला नीच मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषांचाहि अपमान करतो.

Related Words

दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   हिमाईत-यत-हिमाइतीचा गाढव   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   हिमाइतीचा गाढव   मारी   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   एक मारी उंडे, एक मारी मांडे   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   पिढीला लाथा मारणें-देणें-पाय लावणें   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   तट्‌टाला दुमणी, तेजीला इशारत   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   राग मारी आपल्याक, संतोष मारी दुसर्‍याक   आपले गरजे, गाढव राजे   गांडीखालीं आरी आणि चांभार पोर मारी   अल्प कार्यीं मारी हाका, मोठे कार्यी राहे मुका   चट्‌टीपट्‌टीचा बोभाटा, झिपरी मारी झपाटा   गाढव ना ब्रह्मचारी   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   हिमायतीची गधडी, लाथा मारिते   वार्‍याला लाथा मारणें   ढुंगणाखाली आरी, चांभार पोरें मारी   एक ठोका लोखंडावर, दोन मारी ऐरणीवर   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   जातीला जात मारी, जातीला जात तारी   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   पडदा मारी झडदा   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   माजलें गुरुं, धन्यास मारी   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   आईबापा मारी लाता, बाईलीला घेई माथा   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   मारी-मारिनें जाणनातीले घर ना   वाघाची फेरी, जिवाला मारी   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   परमेश्वर तारी त्यास कोण मारी   शेतकर्‍याची उसणवारी, त्याला ठार मारी   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   मन चिंति एक, त्यांत दैव मारी मेख   रिकामा मापारी कपाळावर हात मारी   देव तारी, त्यास कोण मारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP