TransLiteral Foundation

हा सूर्य हा जयद्रथ

समोरा समोर गोष्टी मांडणें. सूर्य पहा. पार्था वो रवि हा, जयद्रथहि हा, हें लक्ष लावा बरें । बोले अर्जुन ‘ लाविलें. ’ हरि वदे, ‘ मारी ’ जगच्छेखरें । ऐसें त्याप्रति बोधितां झडकरीं त्या सैधवाचा गळा । केला तोडुनि अर्धचंद्रविशिखें कीं मस्तकावेगळा. ॥ ’ -वामन ( जयद्रथवध ) द्रोण १४६. ‘ जयंतरावाला बोलावतों म्हणजे हा सूर्य आणि हा जयद्रथ होऊन निकाल लागेल. ’ -श्रमसाफल्य २.१.

Related Words

सूर्य   हा   डोईवर दिवस-सूर्य येणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   पश्चिमेस सूर्य उगवणें   हर्ष काल हा पाप काल असतो   हा ण   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   हा-हा मी का तो मी   कायदा हा गाढव आहे   आत्महित हा धर्म, आत्मनाश हा अधर्म   अहद दर्या तहद सूर्य   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मळपारि धूळ उडैल्यारि सूर्य निपतवे?   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   हा रामपहारा आहे   हा घोडा आणि हें मैदान   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   हा हू   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   हाय or हा   विलो तो भिलो हा?   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   भाजलेला मुलगा हा अग्नीस भीत असतो   सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   अंधार हा चोरास पथ्य   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   सुसंगत-सुसंगति हा गाढवाचा सद्‍गुण   विधि-विधि चुकल्याविण नियम करी, मनुष्य हा चुकांची शिदोरी   संकटकाल हा वाईटाचें घर आहे   जयद्रथ IV.   जयद्रथ V.   जयद्रथ II.   सूर्य दाखविण्याकरतां दिवटी पेटविणें   तळहातानें चंद्र सूर्य झांकत नाहीं   पूर्वेचा सूर्य पश्चिमेस उगवणें   सूर्य (सौरश्र्व)   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

reflection loss

 • परावर्तन हानि 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मंदिराला कळस बांधतात, पण घरातील देव्हार्‍याला कळस का नसतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.