Dictionaries | References

हाले तिकडे तोले

न्यायाचा कांटा पैसेवाल्याकडे जसा जितका झुकतो, तितका तसा निर्धन मजूर दरिद्यांकरतां झुकत नाहीं. " हाले तिकडे तोले " हा जगाचा सिद्धांतच आहे. -धनुधोरी, दिवाळी अंक १९-१०-४१.

Related Words

इकडे नई, तिकडे वई   हाले तिकडे तोले   जिकडे सुई, तिकडे दोरा   इकडे तिकडे   जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   तीन कोनी टोपी जिकडे फिरेल तिकडे सारखीच   तिकडे   गरीब बोले, दाढी हाले, राजा बोले, दळ हाले   राजा बोले दळ हाले, काजी बोले दाढी हाले   वाट फुटेल तिकडे जाणें   पांढरे कावळे असतील तिकडे जाणें   इकडचा डोंगर तिकडे करणें   नळी फुंकिली सोनारें, इकडून तिकडे गेलें वारें   जिकडे पुढा, तिकडे मुलुख थोडा   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   जिकडे वाजवी, तिकडे परमेश्र्वर   काजी बोले दाढी हाले, सत्तेवांचून कोण चाले   इकडे आड, तिकडे विहीर   इकडला डोंगर तिकडे करणें   राजा बोले दळ हाले, गरीब बोले दाढी हाले   राजा बोले द्ळ हाले, काजी बोले दाढी हाले   कुणब्‍याचे बोलणें, मुळाभर इकडे का मुळाभर तिकडे   चिखलांतली मेढ वाकवावी तिकडे वांकणार   इकडे ना तिकडे, ठाव नाही कोणीकडे   शीग तिकडे शिंगोटी, गांड तिकडे लंगोटी   वाईटापेक्षां चांगलें बोले, चांगल्यानें मान हाले   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   राजा बोले, दळ हाले   गणेशाचे हाले दोंद, चंडिकेचा जातो प्राण   नाचतांना मोराचा पिसारा हाले आणि पिसारा नसतांना लांडोरी डोले   संवय बोले आणि जीभ हाले   इकडे नही तिकडे वही   जिकडे गेली वांझ, तिकडे झाली सांज   हाड तिकडे शेपूट जाड, तोंड पाहून जेवणवाढ   जिकडचे तिकडे वळे, कणकीचें गळूं गळूं पडे   जिकडे घुगर्‍या, तिकडे उदेव उदेव   जिकडे पोळी, तिकडे गोंडा घोळी   इकडे आले हंसूं आणि तिकडे गेले उतूं   जिकडे धर्म तिकडे जय   चलती तिकडे भलती   हगायला गेला, तिकडे गांड विसरला   अवसबाई इकडे पुनवबाई तिकडे   इकडला गड तिकडे नेऊन ठेवणें   तुका म्‍हणे जन दुतोंडी सावज। सांपडे सहज तिकडे घर।।   जिकडे चलती, तिकडे भरती   दुधाला गेली, तिकडे कांटे खायाला राहिली   मनीं संतोषानें मानी, जिकडे तिकडे मेजवानी   जिकडे पोळी, तिकडे वळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP