TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

हाय

See also HĀHĀ , हाहा
उद्गा . १ सुखानुभवाचा उद्गार ( दुःखाचा प्रतिकार होऊं लागला म्हणजे तोंडांतून निघणारा . २ शरीर , मन यास दुस्सह वेदना झाली असतां निघणारा सुस्कारा , दुःखोद्गार ; हां , चूं , कुं कटकटा इ० . - स्त्री . ( बालभाषा ) तिखट , विस्तव , दिवा , तीक्ष्ण शस्त्र , क्षत इ० . [ घ्व . ]
बहुवचनाचा फारशी प्रत्यय ( हा बहुधां निर्जीव वस्तु दर्शविणार्‍या नामांना लागतो . पण मराठींत प्रादेशिक नामांनाच लागतो . उदा० देहेहाय , जिल्हेहाय , महालहाय . [ फा . हा ]
 स्त्री. हयात ; आयुष्य . [ अर . हइ ] हायत , हायात - हयात इ० पहा .
०खाणें   घेणें - १ जिवास लावून घेणें ; धास्ती घेणें ; घाबरून जाणें . २ ( तापाची , खाण्याची ) भीति वाटणें , धडकी घेणें .
०पतकरणें   मोकलणें - पश्चात्ताप करणें ; चुकीबद्दल दुःखोद्गार काढणें .
०सोडणें   देणें घालणें - उसासा टाकणें .
०घालणें   ध्यास घेणें ; धोसरा काढणें . हायास येणें , हायास आणणें - जीव मट्टयास येणें ; थकणें ; भागणें ; अशक्त करणें , दुर्दशेप्रत आणणें .
०दोस्त   दोस दुल्ला धुल्ला हायदोस - उद्गा . [ मुसलमान लोक ताबुताचे पुढें हसन व हुसेन हे त्यांच्या लग्नानंतर लवकरच लढाईत मरण पावले , म्हणून हाय ! मित्रा ! नवरदेव ! असा दुःखोद्गार काढून नाचतात त्यावरून ] नाचणें , ओरडणें ; दंगल ; धुमाकूळ . ( क्रि० घालणें ; माजणें ; उठणें ; मांडणें ; करणें ) [ हिं . हाय ! दोस्त ! दुल्हा = नवरा ]
०सा वि.  क्रिवि . हाय ! असा ; समाधानाचा , आनंदाचा उद्गार उच्चारावयाच्या स्थितींत असलेला ; दुःखकारक स्थितींतून सुटका झाल्यामुळें सुखी झालेला . ( क्रि० होणें ). त्या दाटीमध्यें माझा जीव अगदीं कासावीस झाला होता , मी अंमळ बाहेर येतांच हायसा झालों . हायसें वाटणें - आनंद , स्वस्थता वाटणें ( दुःखप्रतिकारानंतर ). हाय , हूय - दुःखोद्गार . - स्त्री . करुणोद्गार ; वेदनांमुळें विवळणी . हाया , हायाहूया - हाय पहा .
 f  Life. An interj. upon a pang or some sudden sensation of pain.
हाय खाणें-घेणें   Take alarm at.
हाय घालणें   Sigh after i.e., long for.
हाय मोकलणें   To acknowledge wrong-doing; evince sorrow about.
हायास आणणें   Knock up.
हायास येणें   Be knocked up.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

य वै पिता स वै पुत्रः

  • ( सं.) जसा पिता तसा पुत्र. आत्मावै पुत्र नामासि। 
RANDOM WORD

Did you know?

गंध का लावावे ? अधिक माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.