Dictionaries | References

हात हालवीत परत येणें

See also:  हात हालवीत येणें
(वस्तु हातांत असली म्हणजे हात हालवितां येत नाहींत.) काम न करितां रिकामें परत येणें. ‘ राजाजींना जिनांकडून हात हलवीतच परत यावें लागलें.’-केसरी २१-११-४२.

Related Words

कडसरीस येणें   कसर येणें   कोमार येणें   प्रतिज्ञा येणें   हात चालणें   उपपत्ति येणें   हाता तोंडाशी येणें   शनीचा फेरा येणें   वर्दळीस येणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   पदरांत येणें   हात वळणें   पाठीवर धांवत येणें   उमाळीं येणें   पाठीवर हात फिरविणें   घायास येणें   गळ्यात पाय येणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   जिवांत जीव येणें   उलटी अंबारी हातांत येणें   गतीवर येणें   डोळ्यांत पाणी येणें   औघास येणें   हात चोळणें   मेंढा येणें   शनि लत्तेस येणें   बेंबीच्या देठापासून माया येणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   टाळू येणें   कंठास हात लावणें   अंगांत मांग येणें   उमाठ्यास येणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   दमास येणें   नांव राशीस येणें   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   सावली येणें   शेंडी हातीं येणें   पुड बाहेर येणें   सवत येणें   हातलागीं येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP