Dictionaries | References

हात हालवीत जाणें

See also:  दिवा लावून येणें
( क. ) रात्रीच्या वेळीं, अवेळीं एखाद्याकडे कामाला गेल्यास तें काम होत नाहीं.

Related Words

चोंदी देऊन जाणें   उभ्या मार्गानें जाणें   पाठीचें साल जाणें   विकोप्यास जाणें   डोक्‍यावरून पावसाळा जाणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   वस्तेरां जाणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   पांवडयावर जाणें   डोळे पठारास जाणें   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   हातावर तुरी देऊन जाणें   एकार जाणें   नाट जाणें   अंग जड जाणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   जेवत्‍याची खूण वाढिता जाणें   तर्‍हेस जाणें   नांव पाण्यांत जाणें   कंठास हात लावणें   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   नाकांत काडाया जाणें   दिवस जाणें   विटाळ जाणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   नशीब ठोकुनि जाणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   अनमान्या जाणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   आपल्या शहाणीवाः जाणें पुढीलांच्या मनोभावाः   घशांत हात घातला, परंतु सुका   मन जाणें पापा   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   आशेनें जाणें, निराशेनें येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP