Dictionaries | References

हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम

वरुन दिखाउं आदर सत्कार.

Related Words

हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   देवावर हात ठेवणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात (ता-तो) फळी   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   करडा हात   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   काल मेला आणि आज पितर झाला   एक पुती रडती, दुदुपती रडती, सातपुती रडती आणि निपुती रडती   दोन हस्तक आणि तिसरें मस्तक   पी हळद आणि हो गोरी   रक्ताचें पाणी (आणि हाडाचे मणी) करणें   अन्न आणि (नि) खोबरें बरोबर होणें   अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   जन्माला आई आणि पाजाला दाई   डोंगरास दुःख आणि शिंपीभर औषध   ढुंगणाचे सोडलें आणि डोक्‍याला गुंडाळिलें   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   धांवत जाणें आणि पळत येणें   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   लमाण-लंबाण-लमाण भाऊ आणि कांदेखाऊ   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   सगळी बायको साळयाची, अर्धी बायको माळयाची आणि ॠणकरी बायको ब्राह्मणाची   सगळी साळयाची, अर्धी माळयाची, धनीण तेल्याची आणि ॠणकरीण ब्राह्मणाची   सोनें आणि परिमळे   आकेच्या गळ्यांत सरपळी, धाकट्या जावेने घातली सुंभाची दोरी, आकेची घसघसतां आणि जावेची कसकसतां   आपत आणि घातक   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   उल्हास आणि उदासपण, अंतःकरणीं समान   कुत्र्याचे पाय मांजरावर आणि मांजराचे पाय कुत्र्यावर   कोंकणातल्‍या मिरच्या घाटावर विकणें आणि घाटावरचे मीठ कोंकणांत विकणें   खांद्यावर भाला आणि जेवायास घाला   चावून चिकट आणि ओढून बळकट   चैत्र गळे आणि कुणबी पळे   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   चोर तो चोर आणि धन्याहून शिरजोर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   चोर धरावा मोटे, आणि शिंदळ धरावी खाटे   जनलज्‍जा नाहीं आणि मनलज्‍जाहि नाहीं   जपेल त्‍याची संपत्ति, करील त्‍याची विद्या (व्युपत्ति), मारील त्‍याची तलवार आणि भजेल त्‍याचा ईश्र्वर   जेवणांत तूप आणि लग्‍नांत रूप   डोक्‍यावर मोळी आणि मागती पोळी   तरणीचे गाल आणि म्‍हातारीचे हाल   देखला नाहीं दिवा आणि पाहिला आवा   धनी नाहीं मेरे आणि शेत भरलें बेरें   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   नाकीं नाहीं कांटा आणि कोरडाच ताठा   पाप्याला पंढरपूर आणि आळशाला गंगा दूर   पिकल्याशिवाय विकत नाहीं आणि वारा आल्याशिवाय पान हालत नाहीं   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   पुखानंद आणि सुखानंद   फळ पिकल्याशिवाय तोडूं नये आणि गळूं पिकल्याशिवाय फोडूं नये   बजबज पुरी आणि टमटम राज्‍य   लांडें लुडबुडे आणि नाचे पुढें पुढें   लाभ सांगावा जनाला आणि हानि सांगावी मनाला   लावण्य-लावण्य शोभे गुणाच्या पोटीं आणि सुगंध पाहिजे फुलाच्या देंठी   लोभी माणूस धन जोडतो आणि उदार माणूस धन उधळतो   लोभ्याला भोग नको आणि रागावणाराला शांति नको   वस्तरा-वस्तर्‍यानें कापला गळा आणि सुरीनें कापला मळा   व्याली आणि चाटावयास विसरली   शेतांत नसावा कुंदा आणि गांवांत नसावा निसुंदा   सकाळीं फासे आणि दुपारीं सोंगटया   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   सारी रात्र जागली आणि शेंगावांगी रांधलीं   स्वप्नांत पाहिलें आणि जागीं झालें   हा सूर्य आणि हा जयद्रथ   हातावर साखर आणि मानेवर कातर   अंगांत चोळी आणि गांवाला आरोळी   अकिती आणि सणाची निचिती   अडक्याच तेल आणलें, सासूबाईंचें न्हाणें झालें, सामजींची शेंडी झाली, उरलें सुरलें झांकून ठेविलें, तें येऊन मांजरानें सांडलें, वेशीपर्यंत ओघळ गेला आणि पाटलाचा रेडा वाहून गेला !   अदपाव भोंपळा आणि अडीच शेर तेल   अन्न सारें धन सोनें नाणें तीनपाव धन आणि ढोर गुरुं फुकट धन   अन्नछत्रीं जेवणें आणि धर्मशाळेंत निजणें   अळणी खाती आणि फोडणी मागती   अळवणी आणि तळवणी घेऊन गेले   अवदिस - अवदिशीं पुर्‍या आणि सणीं घुगर्‍या   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   आकाशतले तारेहि मोजावयाचे आणि वाटहि चालावयाची   आकाशी धोत्रें आणि कांखेशीं कुत्रें   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   आडांतला बेडूक, आणि समुद्राच्या गोष्टी सांगतो   आदौ वेश्या ततो दासी पश्र्चात् भवति कुट्टिनी (कुंटिणि) (आणि नंतर वैदीण)   आधल्या घरचे मधल्या घरी, आणि भिंतीवरून कारभार करी   आधी नागवला आणि मग सावध झाला   आधीं पिठोबा आणि मग विठोबा   आधींच गाढव आणि त्यांत उकीरड्याचा शेजार   आपण विईना आणि सवत साहीना   आपलें काम आणि देवाचें नांव   आयतमार्‍या आणि ताटशृंगार्‍या   आरती ये आणि आपडूं नको   आला पाला खाल्ला आणि गोसावी धाला   इकडे ये, इकडे ये आणि माझ्या कपाळाचे गंध (कुंकु, कपाळच्या अक्षता) पहा   उधार आणि अंधार   उपासामागें पारणें आणि पारण्यामागें उपास   उसासा आला आणि कंठ फुटला   एक घाव आणि दोन रुंडें (खंडें-तुकडे)   एक तिडीक दे आणि घरची धनीण हो   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एकादशीला खरवड आणि द्वादशीला भजे पापड   ओठाचें बोलणें फिकें आणि देंठाचें बोलणें निकें   कडव्या झाडाला फळ बहु आणि उण्या माणसाला बोल बहू   कणिक आणि कुणबी तिंबल्‍या खेरीज मऊ येत नाहीं   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   कांदा खावा आणि दुर्गंध विकत घ्‍यावा   कांद्याला कस्‍तुरी आणि शालिग्रामावर शेण   कांबळ्याची दशी आणि पासोड्या ऐशीं   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   कान आणि दोहों जीवांची ताणताण   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   कावळा आणि ढापी   कावळा उडण्यास-बसण्यास आणि ढांग मोडण्यास (एकच गांठ)   कुत्र्यांचे गोत आणि कोळयाचें सूत   कुत्र्याचा पाय मांजरावर आणि मांजराचा पाय कुत्र्यावर   कोणाची होऊं नये बायको (बाईल) आणि कोणाचे होऊं नये चाकर   कोणाचें होऊं नये चाकर आणि कोणाची होऊं नये बायको (व्हावें तर प्रसंग येईल तसें वागावें)   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   खंडीभर कात आणि गाडीभर चुना   खरें खोटें ईश्र्वर जाणें आणि जोशाचे ठोकताळे   खांद्यावर भाला आणि जेवायला घाला   खाल्‍लेल्‍या अन्नाला आणि मिळालेल्‍या बायकोला किंमत नाहीं   गरिबांचा काळ आणि मोठ्यांचा (थोरांचा) प्रतिपाळ   गरीबाला हिसका आणि श्रीमंताला पैका   गर्भाच्या आणि मेघाच्या भरंवशावर कोणी राहूं नये   गांडीखालीं आरी आणि चांभार पोर मारी   गाढवहि गेले आणि ब्रह्मचर्यहि गेलें   गायीचे गेळी आणि म्‍हशीचे वेळी   अक्कल बृहस्पतीची आणि समशेर शिकंदराची   अकरा देव आणि उतावळीची पूजा   अकिती आणि सणाची निचिती   अंगांत चोळी आणि गांवाला आरोळी   अंगांत भरजरी अंगरखा आणि पायाला उन्हाचा तडाखा   अंगापेक्षां बोंगा आणि कुठें जाशी सोंगा   अंगावरलें, रांगतें आणि खेळतें, अशी संतती बाईल मिरविते   अंगीं असेल तें काम आणि पदरीं असेल तो दाम   अंगीं पांडित्याचा थोरपणा आणि मुधाला मुळमुळपणा   अचाट बुद्धि आणि विलक्षण कल्पना   अचाट बुद्धि चालवावी (खेळवावी) आणि बळेंच लक्ष्मी मिळवावी - मागवावी - मेळवावी   अचाटाच्या पचाटा आणि बापशेटीचा बकाटा   अजाण आणि आंधळें बरोबर   अटक्याची कोंबडी आणि टका फळणावळ   अडक्याच तेल आणलें, सासूबाईंचें न्हाणें झालें, सामजींची शेंडी झाली, उरलें सुरलें झांकून ठेविलें, तें येऊन मांजरानें सांडलें, वेशीपर्यंत ओघळ गेला आणि पाटलाचा रेडा वाहून गेला !   अडक्याची अंबा आणि गोंधळाला रुपये बारा, अडक्याची भवानी (बोहोनी) आणि बारा रुपयांचा गोंधळ   अडक्याची केली वाण आणि लोणच्याची झाली घाण   अडचण - अडचणीचें दुःख (दुखणें) आणि जांवई वैद्य - अडचणीचे ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   अंड म्हणतां उंबर आणि ससा म्हणतां सांबर, अंड म्हणजे उंबर फळ म्हणणें, अंड म्हणतां उंबर कळेना   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अति झालें आणि हसूं आलें   अंतीं धर्म जय आणि पापक्षय   अदपाव भोंपळा आणि अडीच शेर तेल   अद्भुत (अघटित) वार्ता आणि कोल्हें गेलें तीर्था   अंधळ्यानें पांगळा वाहिला आणि पांगळ्यानें मार्ग दाखविला   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   अंधळा रोजगार आणि मिंधा संसार   अंधव्याचा जोडला आणि पिढीचा मोडला   अधवा - अधव्याचा जोडला आणि पिढीचा मोडला बरोबर होत नाहीं   अंधारीं आहार आणि मार्जाराचा अवतार   अधीर आणि अज्ञानी कपटी असती फार मनीं   अधोपरी जोडलें आणि पिढीजात तोडलें   अन्न आणि (नि) खोबरें बरोबर होणें   अन्नछत्रांतील स्वयंपाक आणि वेश्येचें सौंदर्य पाहिजे त्यानें लुटावें   अन्नछत्रीं जेवणें आणि धर्मशाळेंत निजणें   अन्न वस्त्र आणि पत उद्योगानें होय प्राप्त   अन्न सारें धन सोनें नाणें तीनपाव धन आणि ढोर गुरुं फुकट धन   अनुभव आणि लीनता वागवी भय मर्यादशीलता   अनुभव पटे आणि संशय फिटे   अनोळखी उपाध्या आणि नऊपट होम   अपराध आणि वयोमिती सर्व थोडीच सांगती   अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   अफीण - अफीण भुताटकी गांजा बेदरकार आणि दारु मागे जुते पैजार   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   अमृताचें जेवण आणि मुताचें आंचवण   अयना - अयनाचे बैना आणि घेतल्यावांचून जाईना   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.