Dictionaries | References

हात सैल सोडणें

सढळपणें खर्च करणें.

Related Words

हात सैल सोडणें   भाव सोडणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   जीभ मोकळी सोडणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   (आईवर) नाडा सोडणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   अन्नपाणी सोडणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   मूल सैल सोडला, मूर्ख झाला   गांठोडे सुटणें-सोडणें   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   कमर सोडणें   करडा हात   काळजानें ठाव सोडणें   गुण सोडणें   चित्तानें-मनानें ठाव सांडणें-सोडणें   जमीन सोडणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   दोर सैल देणें   धर्मावर सोमवार सोडणें   पागोळ्या सोडणें   पाठ सोडणें   पाठीची चामडी सैल करणें   पान्हा चोरणे-घालणें-धरणें-पळविणें-न सोडणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बरकत-बरकत सोडणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   भाव सोडणें   मूठ सैल सोडणें   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   राजा-राजाप्रधान सोडणें   वाताहत-हात   वारा मोकळा करणें-सोडणें   वोढा सोडणें   शपथ सोडणें   शीग-शीग सोडणें   समुद्रात पाणी आणून सोडणें   सरळ-सरळ सोडणें   सैल   सोडणें   हातचें सोडणें   हात टाकणें   हात सोडणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.