Dictionaries | References

हात वळणें

सराव होणें
हात बसणें पहा.
प्रवृत्त होणें.

Related Words

हात वळणें   हात वळणें   हात चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात धरुन काढून लावणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कंठास हात लावणें   बोबडी वळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   गठडी होणें-वळणें   पाय वळणें   गांड वळणें   वेट-वेट वळणें   पोटाचा कपोता वळणें   मुरकुंडी वळणें   काष्‍ठ वळणें   पाठ वळणें-पाहणें   फेंपरी-फेंपरी (डी) वळणें   बोबडी वळणें   शरीराची दामटी (वळणें)   आंकडा वळणें   कडप वळणें   दामटी वळणें   पाठीं वळणें   पोटाची दामटी वळणें   मुदन-मुदन वळणें   मेटें वळणें   रेवडया वळणें   लाकूड वळणें-होणें   वेठ-वेठ करणें-काढणें-वळणें   सांपळा-सांपळा वळणें-राहाणें   आंकडा वळणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   कडप वळणें   करडा हात   काष्‍ठ वळणें   गठडी होणें-वळणें   गांड वळणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दामटी वळणें   दाहाचा हात   पाठ वळणें   पाठ वळणें-पाहणें   पाठीं वळणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पाय वळणें   पोटाचा कपोता वळणें   पोटाची दामटी वळणें   फेंपरी-फेंपरी (डी) वळणें   बोबडी वळणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मेटें वळणें   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मुदन-मुदन वळणें   मुरकुंडी वळणें   रेवडया वळणें   लाकूड वळणें-होणें   वेट-वेट वळणें   वेठ-वेठ करणें-काढणें-वळणें   वळणें   वाताहत-हात   शरीराची दामटी (वळणें)   सांपळा-सांपळा वळणें-राहाणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.