Dictionaries | References

हात मारणें

( पैसा इ.) बळकावणें.
( अन्नावर ) ताव मारणें.
विविध क्रिया करणें.

Related Words

हात मारणें   लात-लाथ-लाथ मारणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   वठठया-वठठया मारणें-हाणणें-ठोकणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   दांडी मारणें   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   हात चढणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हांक मारणें   दुरेघी मारणें   ताव देणें-मारणें   नांगी मारणें   हात (ता-तो) फळी   जगाला लाथ मारणें   गांडीवर फुली मारणें   हात कापून देणें   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हातावर हात मारुन पळून जाणें   बुट्टीस मारणें   पाणी मारणें   बैठक मारणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   दंडची मारणें   (वर) नंबर मारणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात गोड कीं हाट गोड   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात पडणें   मांडे केले, हात झाडले   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   अंगीं माशा मारणें   अघाडी मारणें   आग मारणें   आडून गोळी मारणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें or गुटका मारणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें-गुटका मारणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उपकारांनी मारणें   उरावरचा हात   उष्टया हाताने कावळा न मारणें   ऊत मारणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका दगडानें दोन पक्षी मारणें   एखाद्याच्या नांवानें बोंब मारणें   (एखाद्या वस्‍तूवर, पैशावर) ताव देणें-मारणें   करडा हात   कांटा मारणें   कांठावर मारणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खुंटी मारणें   खूण मारणें   खरका मारणें   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   खश मारणें   गांडीवर फुली मारणें   गांव मारणें   गिर्‍हाईक मारणें   गोळा मारणें   घर मारणें   घाण-वास मारणें   घोडे मारणें   चोपड्या गोट्यावर हेपल्‍या मारणें   छड्डू मारणें   जगाला लाथ मारणें   जिवावर उड्‌या मारणें   झोंप-डुलक्या मारणें   टेक मारणें   टांक मारणें   डूब मारणें   डोई देणें-मारणें   डोई मारणें   डोळे मोडणें-मारणें   डोळ्यांनी मारणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   तर(ल)वार गाजविणें-मारणें   दगड उचलणें - घेणें - फेकणें - मारणें   दंडची मारणें   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दणका मारणें   दुधातुपाच्या गुळण्या मारणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP