Dictionaries | References

हात फिरणें

व्यवस्थित, साफसूफ ठेवणें
जिन्नसांकडे लक्ष्य जाणें.

Related Words

हात फिरणें   भणभण फिरणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   हात गहाण ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   हात फिरणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   बेल घालीत फिरणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   दृष्टि फिरणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   मागें घेणें-फिरणें-सरणें-हटणें   लाटा-टा-लाटा-ठा फिरणें-फिरविणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   उलटा-टी-टें नांगर फिरणें   निखारा पदरांत बांधून फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   अदृष्ट फिरणें   उलटा-टी-टें नांगर फिरणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   फाका-फाके मारीत फिरणें   फिरणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   भणभण फिरणें   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढे फिरणें   मुंढा हात   वरवंटा-वरवंटा फिरणें   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.