Dictionaries | References

हात पाहणें

ज्योतिषी भविष्य सांगण्यासाठी व वैद्य नाडीवरुन रोगनिदान करण्यासाठी दुसर्‍याचा हात पहातो. ‘ मग मनिं म्हणे पित्याचा पहातसे हात काय नासत्य ll’-मो विराट १.१२१

Related Words

हात पाहणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   दृष्टि भरुन पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   भाव-भाव पाहणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   उपासतान पाहणें   पाठीं पाहणें   बरें पाहणें   यत्न-यत्न करुन पाहणें   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   डोळा पाहणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   (खालच्या) मानेनें चालणें-पाहणें   अंत पाहणें   चव घेणें-पाहणें   चार ठिकाणी धोंडे टाकून पाहणें   छिद्र पाहणें   डोळ्यांत तेल घालून पाहणें   दगड चहूंकडे टाकून पाहणें   दैवानें मागें घेणें-पाहणें-सरणें-हटणें   धुळीचे दिवे पाहणें   पायांपाशीं-पुरतें पाहणें   मन पाहणें   आंत बाहेर करणें-पाहणें   कपाळ धुवून पाहणें   जन्मांतर पाहणें-शोधणें-तपासणें   तमाशा पाहणें   दम पाहणें   दिवसाढवळ्या स्वप्नअ पाहणें   पाहणें-पाहत अर्थीं   वर पाहणें   वांकड्या डोळ्यानें पाहणें   वाट पाहणें   आडव्या दृष्टीनें पाहणें   घारीसारखी वाट पाहणें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   डोळे फोडून पाहणें   दैवाची परीक्षा करणें-पाहणें   धूम पाहणें   निर्वाण पाहणें   पांखरासारखी वाट पाहणें   पाठ वळणें-पाहणें   पाळती पाहणें-घेणें   पैशून्य पाहणें   प्रान्त पाहणें   भाव-भाव पाहणें   भिरभिर-भिरभिर पाहणें   मागेंपुढें न पाहणें   लावून पाहणें   वांकडया नजरेनें पाहणें   शंभर पाहणें   समुद्रांत सुई पाहणें-शोधणें   अधिक जिवंत राहणें अधिक तमाशे पाहणें   उपासतान पाहणें   किंमत पैक्‍याची जाणणें, तर कर्ज मागून पाहणें   दृष्टि भरुन पाहणें   देखली वाट पाहणें-करणें   नेक नजरेनें पाहणें   प0 पाहणें or ताडून पाहणें   पाठीं पाहणें   पाण्यांत पाहणें   प्रश्न पाहणें   फांसा टाकुन प्रश्न पाहणें   बरें पाहणें   मिळवून पाहणें (ह्यास त्याशीं   विचकून पाहणें   विषाची परीक्षा पाहणें   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   अठ्ठावीस - अठ्ठावीस दिवसांनीं चांदोबा पाहणें   अंत पाहणें   अधिक जिवंत राहणें अधिक तमाशे पाहणें   आडव्या दृष्टीनें पाहणें   आंत बाहेर करणें-पाहणें   उणें काढणें-पाहणें   उपासतान पाहणें   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   कपाळ धुवून पाहणें   करडा हात   कांडेंपेरें लावूण पाहणें   किंमत पैक्‍याची जाणणें, तर कर्ज मागून पाहणें   (खालच्या) मानेनें चालणें-पाहणें   घारीसारखी वाट पाहणें   चव घेणें-पाहणें   चार ठिकाणी धोंडे टाकून पाहणें   छिद्र पाहणें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   जन्मांतर पाहणें-शोधणें-तपासणें   डोळे फोडून पाहणें   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   डोळे भरून पाहणें   डोळ्यांत तेल घालून पाहणें   डोळा पाहणें   तमाशा पाहणें   देखली वाट पाहणें-करणें   दगड चहूंकडे टाकून पाहणें   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   दम पाहणें   दैवाची परीक्षा करणें-पाहणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दैवानें मागें घेणें-पाहणें-सरणें-हटणें   दृष्टि भरुन पाहणें   दाहाचा हात   दिवसाढवळ्या स्वप्नअ पाहणें   धूम पाहणें   धुळीचे दिवे पाहणें   नेक नजरेनें पाहणें   निर्वाण पाहणें   प0 पाहणें or ताडून पाहणें   प्रश्न पाहणें   प्रान्त पाहणें   पैशून्य पाहणें   पांखरासारखी वाट पाहणें   पाठ वळणें-पाहणें   पाठीं पाहणें   पाण्यांत पाहणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.