Dictionaries | References

हात धरुन काढून लावणें

सक्तीनें हांकून देणें. ‘ तुम्हाला हात धरुन येथून काढून लावीन ’-इंप. ६२.

Related Words

जीव लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   चालतीस लावणें   वाटे लावणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   नाद लावणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   अंधके हात बटेर   पेंढी वळणीला लावणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   ऋण काढून लग्न करणें   कंठास हात लावणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कामी लावणें   होस हो लावणें   कानाशीं कान लावणें   कानखडा लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   कानास खडी लावणें   मूल पाटीवर लावणें   सौभाग्य लावणें   उरास ऊर लावणें   गळ्याला दोरी लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   नाकाला जीभ लावणें   काढून वचप   एखाद्या भोंवतीं यंत्र लावणें   पांवडयावर लावणें   दंडाला माती लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   कानाला खडा लावणें   लंबी लावणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   पावंडाखाली लावणें   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   लाज लावणें   नांव लावणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   शिरातोरा लावणें   ध्वनी लावणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   फांसाला तांब्या लावणें   अंडास लोणी लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP