Dictionaries | References

हात धरुन काढून लावणें

सक्तीनें हांकून देणें. ‘ तुम्हाला हात धरुन येथून काढून लावीन ’-इंप. ६२.

Related Words

हात धरुन काढून लावणें   माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   काडीनें औषध लावणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   डोळ्यांस पाणी लावणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   लावणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   दुमाल्यास लावणें   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   हात लावणें, हातभर लावणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   कंठास लावणें   हात कापून देणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   अक्षता लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   आ0 लावणें   आकाशाला झेंडे लावणें   आख्यान लावणें   आधार लावणें   आधारास लावणें   उदव करणें-लावणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   कटास हात लावणें   कंठास लावणें   कंठास हात लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   कम लावणें   करडा हात   कुल्‍याला पाय लावणें   कलहास अक्षता लावणें   कुळाला डाग लावणें   काठ्या लावणें   कांडेंपेरें लावणें   काडीनें औषध लावणें   कानाशीं कान लावणें   कार्यास लावणें   कासे-कासेस लावणें   किलकिला लावणें   कोटिध्वज उभारणें-लावणें   खंडी लावणें   खार लावणें   गादीला पाय लावणें   घरदार खाऊन वांसे तोंडी लावणें   घरास आग लावणें   घोडीला घोडा लावणें   चूड-उचलणें-धरणें-लावणें   चुळचुळ लावणें   चार गोष्‍टी लावणें-करणें   चालतीस लावणें   चिमटी लावणें   छातीवर माती लावणें   जीव लावणें   टप्पे लावणें   ठाव लावणें   ठिकाणी आणणें-लावणें   डंका लावणें   डोक्‍याला) तुरा लावणें   डोळ्यांना पदर लावणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   तगी लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.