Dictionaries | References

हात चोळीत बसणें

हातची संधी निघून गेली म्हणजे माणसाला स्वतःचाच संताप येतो नि अशावेळी स्वतःच्या चुकीबद्दल त्याला कोणाला जबाबदार धरतां येणार? स्वस्थ बसल्याशिवाय मार्ग नाहीं त्याला. स्वतःवरच चरफडणें.

Related Words

बसणें   हात वळणें   नरडीस बसणें   गळा बसणें   अंगाला बसणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   मोचा बसणें   सांधा बसणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   झोला बसणें   डोकें खुपसून बसणें   कपाळावर हात लावणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   पटाला बसणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   कमर बसणें   उपासीतापासी बसणें   घरीं बसणें   कानपूर ओस करून बसणें   कंठास हात लावणें   ज्ञानमठांत बसणें   गांडींत शेंपूट घालून बसणें   कपाळाला हात लावून बसणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   एका नावेत बसणें   मांडी टेंकून बसणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP