Dictionaries | References

हात चेपणें

लाचाचे पैसे मुकाटयानें हातांत देणें, हात दाबणें. लांच देणें.

Related Words

हात चेपणें   देवावर हात ठेवणें   हात वळणें   हात चालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात धरुन काढून लावणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   धीर चेपणें   कंठास हात लावणें   देवाक हात, गुरवाक भात   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   चेपणें   भीड चेपणें-मरणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   चेपणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   धीर चेपणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   भीड चेपणें-मरणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मांडी चेपणें   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.