Dictionaries | References

हात चढणें

प्राप्त होणें ‘अनुताप चढलिया हात l क्षणार्ध करी विरक्त l’ एभा. २६.२०.

Related Words

उंबरा चढणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   चण्याच्या झाडावर चढणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   हात हातांत देणें   अंगावर खून चढणें   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   इरेस चढणें   कपाळाला आठ्या चढणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   हाता चढणें   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   केळीवर नारळी चढणें   बोहल्यावर चढणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP