Dictionaries | References

हात चढणें

प्राप्त होणें ‘अनुताप चढलिया हात l क्षणार्ध करी विरक्त l’ एभा. २६.२०.

Related Words

हात चढणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   हात गहाण ठेवणें   हात चढणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   रंगास-रंगारुपास आणणें-येणें चढणें   चण्याच्या झाडावर चढणें-चढविणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हातास चढणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   शीड चढणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   बुद्धि-बुद्धि कळसाला चढणें   सुतानें स्वर्ग-स्वर्गास गांठणें-जाणें-चढणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात गोड कीं हाट गोड   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   केळीवर नारळी चढणें   गोडीस चढणें   घराचा उंबरठा चढणें   चढणें   झील चढणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दृष्टि चढणें   दाहाचा हात   नांवास-नांवारुपास चढणें   पतीस चढणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पारा चढणें   पिवळोखी चढणें   बुद्धि-बुद्धि कळसाला चढणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   रेघेस येणें-चढणें   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   हातास चढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.