Dictionaries | References

हात गहाण ठेवणें

हाताचा उपयोग न करणें
हात न लावणें.

Related Words

हात गहाण ठेवणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   निसरगांठ देऊन ठेवणें   देवावर हात ठेवणें   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   हात फिरणें   सलामीचा हात   अन्न कडेकांठास ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   मेख ठेवणें   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   (पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   बुटें गहाण ठेवणें   खालीवर दृष्‍टि (नजर) ठेवणें-करणें-पहाणें   दुसर्‍याच्या पागोटयावर नजर ठेवणें   बाकी न ठेवणें   भिकेवर लक्ष ठेवणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   आसन ठेवणें   उपासी पोटीं अन्न ठेवणें   उबत ठेवणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एखादा पदार्थ पुजून ठेवणें   करडा हात   कूळ ठेवणें   कानावर मान ठेवणें   कार्यावर दृष्‍टि ठेवणें   गुंफेंत ठेवणें   गुराब ठेवणें   गहाण   गांठ घालणें-ठेवणें   चावून चिवून ठेवणें   जतनेस ठेवणें   जेवण टुकेवर ठेवणें   डोईवर हात ठेवणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   देवावर हात ठेवणें   दाहाचा हात   दोन दिवे विकत घ्यावयास सोपे, पण एक जळत ठेवणें कठीण   निखारा घरावर ठेवणें   (पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   प्राण ठेवणें   प्राण न ठेवणें   पुस्तगारी-पुस्तपना-पुस्तपन्हा-पुस्तपन्हाई करणें-देणें-ठेवणें   पाऊल पुढें ठेवणें   पाठीमागें ठेवणें   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बुटें गहाण ठेवणें   बुटे-बुटें काढून-नेऊन-हरुन ठेवणें   बुद्धि गहाण ठेवणें   बेलपत्र ठेवणें   बाकी ठेवणें   बाकी न ठेवणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मनांत गांठ ठेवणें   मागला पाय पुढें न ठेवणें   मान ताठ ठेवणें   मारुन उरता न ठेवणें   वचन शेटावर ठेवणें   वाताहत-हात   शीर उतरुन ठेवणें   शोध-शोध ठेवणें   सलामीचा हात   सोडणें-सोडवून ठेवणें   हात टाकणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.