Dictionaries | References

हात खोरणें असतां हात कां जाळावा

[ हात खोरणें=कलथा, झारा. ] जर हातांत धरावयास झारा वगैरे असेल तर हात भाजून घेण्यांत काय अर्थ आहे. आपल्या हाताखालीं काम करण्यास माणसें असतां त्यांस काम सांगण्याऐवजीं स्वतः करणें हें योग्य नव्हे. साधनें असतां गैरसोय कां करावी ?

Related Words

हात खोरणें असतां हात कां जाळावा   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   किसका हात चले, किसकी जबान चले   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   असतां संपत्ति लीन व्हावे, विपत्ति काळी धैर्य धरावें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   पळी असतां हात कां पोळवावा?   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   करडा हात   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   मापटयावर हात घेणें   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   हात लावणें, हातभर लावणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   आधीं गुंततोस कां, मग कुंथतोस कां   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   कां   खोरणें   टकमक or कां   तकतक-कां   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   दिले गाय दांत कां नाहीं   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   फकाफक or कां   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.