Dictionaries | References

(हात) केळीं खाण्यास जाणें

See also:  केळीं खाण्यांत गुंतणें
असमर्थ असणें
प्रतिकाराचें सामर्‍थ्‍य नसणें. हात पहा.

Related Words

चोंदी देऊन जाणें   उभ्या मार्गानें जाणें   पाठीचें साल जाणें   विकोप्यास जाणें   डोक्‍यावरून पावसाळा जाणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   वस्तेरां जाणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   पांवडयावर जाणें   डोळे पठारास जाणें   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   हातावर तुरी देऊन जाणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   जेवत्‍याची खूण वाढिता जाणें   एकार जाणें   नाट जाणें   अंग जड जाणें   नांव पाण्यांत जाणें   कंठास हात लावणें   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   नाकांत काडाया जाणें   दिवस जाणें   तर्‍हेस जाणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   नशीब ठोकुनि जाणें   विटाळ जाणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   आपल्या शहाणीवाः जाणें पुढीलांच्या मनोभावाः   घशांत हात घातला, परंतु सुका   मन जाणें पापा   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   आशेनें जाणें, निराशेनें येणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   अनमान्या जाणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP