Dictionaries | References

हात करणें

शस्त्राचा वार करणें ( सामा.) मारणें. हात टाकणें पहा.
पडा बोथाटी इ. चा डाव करणे,’ फिरविणें
वादविवाद, युद्ध करणें. दोन हात करणें असा प्रयोग.

Related Words

हात करणें   उभा करणें   फरक-फरक करणें   वळतें करणें   देवावर हात ठेवणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   चांदी करणें   निकर करणें   सार-सार करणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   अवगणना - अवगणना करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   नवा जुना करणें   पैंबदी करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   बरबाद-बरबाद करणें   बाजार करणें   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   फलटणी पारायण करणें   हात (ता-तो) फळी   देखली बुधी करणें   घराचे घरकुल करणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.