TransLiteral Foundation

हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ

चेड पहा. हातांत मुलगी आल्याबरोबर मग न थांबता तेथल्या तेथेंच लग्न ऊरकून घ्यावयाचें. अतिशय उतावीळ घाई करण्याबद्दल म्हणतात.

Related Words

गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   लागली लहर, केला कहर   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   गणपति (गणेश) गेलो पाणया, झ्याट (वाट) धर वाणया   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   आणि   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   करून करून भागली, देवपुजेला लागली   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   खळ्याची मेढ   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   गांवांत गाय हगली अन्‌ चुलीला आग लागली   घरां झगट्टा म्‍हण वेळेर व्होन्न दोवाल्‍ली, थिवंय दर्याकडेन्‌ ‘मजें घस्‍स, तुजें फस्‍स’ करूनं झगडूं लागली   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेड   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चिखलांतली मेढ वाकवावी तिकडे वांकणार   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   दगड हातीं घेणें   दुसर्‍याचे वस्तूवर, कदापि लोभ न धर   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धन्याची घोडी उधळली, मनाला चुटपुट लागली   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धर   धर II.   धर III.   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नखाला आग लागली   नागवें नाचणार तर रंगण तरी धर   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   निजाम आणि हजाम   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   बेडका बेडका पाय धर   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   भलें भलें करुन भागली व देवपूजेला लागली   मेढ   मेढ-चिखलांतली मेढ   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   मुहूर्त मेढ रोवणें   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मांडव मेढ रोवणें   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

प्राकट्य

 • prākaṭya n S Notoriety or publicity; open manifestation or revelation. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

नाग आणि नागपंचमी यांचा परस्परसंबंध काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.