TransLiteral Foundation

हातीं लागली चेड आणि घर मांडवाची मेढ

मांडव पहा.

Related Words

गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   लागली लहर, केला कहर   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   असे अंमलाचा जोर, म्हणून जाळूं नये उन्हापाण्यानें घर   आणि   आप घर कीं बाप घर   आल्या गेल्याचे घर   आल्यागेल्याचें घर   आळस दारिद्र्य़ाचे घर   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   एक दिल्लें घर ना जाल्यार नाल्लें घर   करून करून भागली, देवपुजेला लागली   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कांतणीचें घर   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   खळ्याची मेढ   गरीबाची मरूं नये बायको नि श्रीमंताचे जळूं नये घर   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   गांवांत गाय हगली अन्‌ चुलीला आग लागली   गोकुळासारखे घर   घर   घर करणें   घर घेणें   घरां झगट्टा म्‍हण वेळेर व्होन्न दोवाल्‍ली, थिवंय दर्याकडेन्‌ ‘मजें घस्‍स, तुजें फस्‍स’ करूनं झगडूं लागली   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेड   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चिखलांतली मेढ वाकवावी तिकडे वांकणार   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   जंगलांत नाहीं वावर, नि गांवांत नाहीं घर   जळत घर   दगड हातीं घेणें   दुभत्याचें घर   दिलें घर कीं उपजलें घर   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धन्याची घोडी उधळली, मनाला चुटपुट लागली   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नखाला आग लागली   नवलाची बायको, कवलाचें घर   नांदतें घर   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   निजाम आणि हजाम   पावसाचें घर   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

slip coefficient

 • सरक गुणांक 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

हल्ली महिला पौरोहित्य करतात हे धर्मसंमत आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.