TransLiteral Foundation

हातीं भाला, जेऊं घाला

जबरदस्तीनें आपलें काम करुन घेणें. पूर्वी भालाईत लोक खेडयापाडयांतून असा जुलूम करीत असत. पाठभेद-खांद्यावर भाला जेवायला घाला. खांदा पहा.

Related Words

घाला   हातीं पायीं जीभा फुटणें   एखाद्याच्या हातीं शेंडी सापडणें-गुंतणें   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   हातीं धोंडे घेणें   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   मागच्या धोवा-वरा तूंच बरा, मारशी पण जेऊं घालशी   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   लाड करा, लोभ करा, लेकरुं लोकाचे आणि हिंग घाला, जिरे घाला, फुलके लाखाचे   बहिर्‍याचे हातीं, अंधळ्याची काठी   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   सोयर्‍यांत साला हत्यारांत भाला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   फुकट जेऊं तर बापलेंक येऊं   शेंडी हातीं येणें-जाणें   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   हातीं पायीं ठेवणें-धावणें-येणें-रेवणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   खांद्यावर भाला आणि जेवायला घाला   खांद्यावर भाला आणि जेवायास घाला   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   घाईमध्यें गलबला, म्‍हातारी म्‍हणे हेल घाला   घाला   घाला पडणें   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   जो भजतो देवाला, त्‍याच्या उणेपणावरही घाला   दगड हातीं घेणें   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   निसुकाचे गांडींत (अंगावर) घातला पाला, म्हणे थंड झाला आणखी घाला   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   बोला बाई चला, पोटाला घाला   भाला   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   रागाच्या हातीं देणें   राजाची कांती, लोकांच्या हातीं   राजाची शेंडी न्हाव्याच्या हातीं   लाड करा, लोभ करा, लेकरुं लोकाचे आणि हिंग घाला, जिरे घाला, फुलके लाखाचे   वटकण-पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   वादी-वादी प्रतिवादी हीं न्यायाधिशाची हातीं   शेळीचें कान खाटका हातीं-गोसाव्याचे हातीं   शेळीचे कान गोसाव्या (च्या) हातीं   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   शीर सुरी तुझ्या हातीं   सूत्रें हातीं घेणें   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सोयर्‍यांत साला हत्यारांत भाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खोंक

 • स्त्री. १ ( दगड इ० च्या ) प्रहारामुळें शरीरास झालेली जखम ; क्षत . २ क्षणिक खोकला ; घशांत कांही अडकल्यामुळें उप्तन्न होणारी तात्पुरती ढांस . ( क्रि० येणें .) ( ध्व .) 
 • f  A hole or bruise (in the body) from a blow. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.