TransLiteral Foundation

हातीं धरला रोडका, डोई धरला बोडका

डोई पहा.

Related Words

डोई   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   धरला तर रोड्क, सोड्ला तर बोडका   उघडा बोडका बाळसंतोष   डोई खाजविणें   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   हातीं पायीं जीभा फुटणें   दाढीवाला धरला आणि शेंडीवाला सोडला   आला भेटीला, धरला वेठीला   दाढीवाला सोडला आणि शेंडींवाला धरला   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   हातीं धोंडे घेणें   डोई करणें   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   डोई देणें-मारणें   सोडला तर पळतो, धरला तर चावतो   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   बोडका कांदा   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   शेंडी हातीं येणें-जाणें   हातीं पायीं ठेवणें-धावणें-येणें-रेवणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

shock reaction

 • आघात प्रतिक्रिया 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

जेवण उष्टे सोडून अन्नाचा अपमान करणार्याला विविध शास्त्र, पुराणात काय शिक्षासांगितली आहे कृपाया संदर्भासह स्पष्ट करणे .
Category : Vedic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.