TransLiteral Foundation

हातावर पोट भरलें आणि दिवस काढले

कशीबशी दररोज श्रम करुन गुजराण करणें.

Related Words

पाठ पोट सारखें होणें   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   प्रहर दिवस येणें   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   पावसाचें पोट फुटणें   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   कांग म्‍हारणी उताणी, शींगट भरलें नाचण्यांनी (दाण्यांनी)   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   अधर्मी - अधर्म्याचें अडीच दिवस   अनसोलें पोट   आगी वार्‍याचे दिवस   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   आणि   आला दिवस   उतरता दिवस   उसें पोट   एकळाक मायें दिवस, मागेरि सुने दिवस   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   कान कापणें-कापून हातावर देणें   खायाप्यायाचे-खाण्यापिण्याचे दिवस   खालचें or खाललें पोट   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   घातीचे दिवस   चढता दिवस   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   जन्मदिन-दिवस   जावें तेथें डोक्‍यावर दिवस   तेरड्‌याचा रंग तीन दिवस   दांत पाडून हातावर देणें   दिवस   दिवस करणें   दिवस घेणें   दिवसाची रात्र, रात्रीचा दिवस   दिवसाची रात्र व रात्रीचा दिवस करणें   धोंड दिवस   नवें नऊ दिवस, खेळणें तीन दिवस   नव्याचे नऊ दिवस   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   निखरणीचे दिवस   निजाम आणि हजाम   निबंध काढले   पायीं भरलें   पोट   पोट करणें   पोटांत पोट   महात्याक दिवस   माय-माय पोट   मोठें पोट   या हाताचे त्या हातावर   या हाताचा झाडा त्या हातावर देणें   रात्रीचा दिवस करणें   लागे बोट, वाढे पोट   वर्ष-वर्षाचा दिवस   वर्षादिसाचा दिवस   वर्षा येवढा दिवस   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   शाऊ दिवस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

black magic

 • अभिचार 
 • अमंगल जादू, काळी जादू 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

सौभाग्यवती स्त्रियांनी कुंकू का लावावे ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.