Dictionaries | References

हातापायांची गठडी बांधणें

See also:  हातापायांची गठडी करणें
आजारी असतांना किंवा थंडीने गारठून हातपाय आखडून निजणें. १. हातपाय पोटाशी घेऊन पाडणें. २. एखाद्याची मोठ बांधणें, हातपाय एकत्र बांधणें
आवळून बांधणें
मोट वळणें. ‘त्‍याची गठडी करून शिंद्याचे लोक त्‍याला घेऊन गेले.’- अस्‍तंभा १४४. ३. मंत्राने एखाद्याच्या हातातील शस्‍त्रे गळून पडून त्‍यास हतबल करणें
शक्तिहीन करणें
वीर्यहीन करून हालचाल बंद पाडणें. ४. गोंधळविणें
निरुत्तर करणें
कुंठित करणें
गप्प बसविणें
निरुपाय करणें.

Related Words

हातापायांची गठडी करणें   करकरून बांधणें   डोळ्यांस पाटा (पट्‌टा) बांधणें   जर बांधणें   धोरण बांधणें   बिरद बांधणें   जेठून बांधणें   गळां बांधणें   डोळे बांधणें   पदरांत बांधणें   गगनाशीं गांठ बांधणें   शकुन गांठ बांधणें   दाढ बांधणें   गळ्यांत बांधणें   खेटरांनी पूजा बांधणें   जिवाच्या गांठी बांधणें   रंगाची मोट बांधणें   दुःख वेशीस बांधणें   गठडी लांबविणें   गळ्यांत दाली बांधणें   गठडी उचलणें   वेशीला बांधणें   कमर बांधणें   शेंडीला फुलें बांधणें   पायीं बांधणें   पागोटयास फुलें बांधणें   गंडा बांधणें   गळ्यांत धोंड बांधणें   घरास हाड बांधणें   जानव्यास वस्‍त्रा बांधणें   लेखणीस चंग बांधणें   गळ्याशीं हाडूक बांधणें   मोट बांधणें   उपकारांनीं बांधणें   पगडी बांधणें   हात बांधणें   धुंद बांधणें   धर्मखुंटास बांधणें   अंगावर बांधणें   ब्याणा बांधणें   चवडे बांधणें   बिटिंग बांधणें   पाळण्याला बाशिंग बांधणें   सात लाजा पदरीं बांधणें   हातांत कंकण बांधणें   गुडघ्याला बाशिंग बांधणें   दुधभात खाऊन दहींभात पदरीं बांधणें   यंत्र बांधणें   पदरात शेर बांधणें   धोतरांत निखारा बांधणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP