Dictionaries | References

हातानें दिवनु पाय धरचे

( गो.) हातानें थप्पड मारायची आणि मग लगेच पाय धरायचे. हा प्रकार आधीं अपमान करुन मागाहून क्षमायाचना करण्यापैकींच आहे.

Related Words

पाय   पाय धरणें   (वर) पाय येणें   गळ्यात पाय येणें   पाय येणें   पाय भुईला लागूं न देणें   पुढचा पाय   पाय पोटीं जाणें   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   मोर सुंदर पण पाय काळे   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   मागला पाय पुढें न ठेवणें   जमिनीस पाय लागणें   पाय फोडणें   पाय मोकळा करणें   जमिनीवर पाय नसणें   पाय धरुन ओढणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पडल्यावर पाय   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   दोन होडयार पाय दोवोल्ल्यार मधीच पेंचता   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायरीवर पाय देणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   पाय धुवून टाकणें   आपल्याच हातानें आपली करिती आरती   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   पांडव किती तर बाजल्याच्या खुरा इतके तीन आणि बोटें हातानें दाखवावयाचीं दोनच!   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   हत्तीच्या पायांत सर्वाचे पाय   पाय ओरपणें   फाटक्यांत पाय शिरणें   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   मुलाचे पाय पाळण्यांतच ओळखावे   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   पाय तोडणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   दोराला पाय लावणें   पाठीला पाय देऊन येणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   गरीबाच्या पोटावर पाय येणें   खोड्यांत पाय घालावयास येतो पण काढावयास परवानगी लागते   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   पायरीच्या पाया पडून मग पाय द्यावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP