Dictionaries | References

हाताचे पायावर लोटणें

पुढें ढकलणें
लांबणीवर टाकणे.

Related Words

पायावर पाय, हवालदाराची माय   पायावर नक्षत्र पाडणें   पायानें लोटणें   हाताचे पायावर लोटणें   एका पायावर तयार असणें   धोंडा लोटणें घालणें   माती लोटणें   देह लोटणें   लोटणें   एका पायावर सिद्ध असणें   पायावर धोंडा पाडून घेणें   महाल मजकुराखालीं लोटणें   धर्मावर लोटणें   पायावर धोंडा ओढून घेणें   महाल मजकुरावर लोटणें   आळशावर गंगा लोटणें   आनंदाचे भरते लोटणें   या हाताचे त्या हातावर   लांबणीवर लोटणें   विहिरींत लोटणें   सुगरण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   हाताचे बोटांवर मोजतां येण्यासारखे   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे मांडे करीत नाहीं   हाताचे मांडे करणें   हाताचे लाडू होणें   ये दगडा, पड पायावर   आपल्या पायावर आपणच धोंडा मारून घेणें   हातावर दिवस लोटणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड मारून घेणें   (आजचें) मरण उद्यांवर लोटणें   आपल्याच पायावर आपला धोंडा   एका पायावर तयार आसणें   आपल्या पायावर आपणच गोटा मारून घेणें   आपल्या हातानें आपल्या पायावर धोंडा मारून घेणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   कच्च्या पायावर बांधलेली इमारत किती दिवस टिकणार?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP