Dictionaries | References

हातां ना कास ताकां खंचें कैलास?

[ गो.] ज्याच्या हातांत पैसा नाहीं त्याला कैलास कुठून दिसायचा ?

Related Words

कैलास   धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   आगा ना पिच्छा   ना पैवस्ता   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   तुका ना माका, घाल सुण्यास   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   लग्नय ना नी फोंतूय ना   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   भुरगें ना बाळ चोट वाजयता टाळ   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   खरूजवाल्‍याक लज ना आणि गरजवंताक अक्‍क्‍ल ना   शींयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   खै गेल्‍लो? खैं ना! कितें हाडलें? काय ना!   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   लाभ ना नफा, रिकामा धका   भुकेक लाज ना, निंदेक मर्यादा ना   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   शिंयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   मुक्याला लुटलें, हांक ना बोंब   नाक दिल्ल्या नांव ना, नथ दिल्ल्या व्हडविक   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   धोब्याचा पोर्‍या घाटचा ना घरचा   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   दरेवैर खरवड ना   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   लाशिल्या उंगटयावर मुतिशि ना   भरिल्लो कळसो चकनळ ना   अंत्रपिशाचशें भोवंतल्यांक राबूंक ठिकाणें ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   ताळ ना तंत्र, उगाच पोकळ यंत्र   धाक ना दरार, फुटका नगारा   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   उंदीर भाजुंक मीठ ना   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP