Dictionaries | References

हातचे कांकण असणें

उघडउघड असणें.

Related Words

एका पायावर तयार असणें   गांठीस असणें   पल्ल्यावर असणें   एक असणें   बगलेंत असणें   (डोक्यांत) बटाटे भरलेले असणें   दुमल्यावर असणें   पायांस भोंवरा असणें   उशापायतीं असणें   पायांस भिंगरी असणें   गज्‍जी असणें   अरबाण्यांत असणें   घराला पदर असणें   बाहेरवाटेची असणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   अर्घ्य घेऊन उभे असणें   चुलीत मांजरें व्यालेली असणें   दांतांस दांत लावून असणें   पाळतीवर असणें   भुकेचा कोंवळा असणें   पायांस वाहाण बांधलेली असणें   एका अंगावर असणें   दाव्यास दावें असणें   दोन डगरीवर हात असणें   शिरा तोरा असणें   शास्त्रार्थास असणें   ध्यानीं मनीं असणें   शास्त्रापुरता असणें   आग असणें   काळिंग असणें   हातावर गहूं असणें   काशी असणें   राशीस असणें   उताराखाली असणें   लत्तेस शनि असणें   ओसंगी असणें   बेडा पार असणें   बेहडा पार असणें   कांकण वाढणें   हातचे घालविणें, निराश बसणें   शेत घरांत असणें   डोळा असणें   घोडामैदान जवळ असणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   अंतडीकातडी एक असणें   बेचाळीसचा अंक असणें   प्रकृतीने असणें   शकुनांत असणें   उखळांत डोकें असणें   वार असणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP