Dictionaries | References

हळहळीचा माल

See also:  हळखळीचा माल
जो विकण्याचें जिवावर येतें असा माल
विकणारास मनस्ताप देणारा माल.

Related Words

माल   नंबरी माल   हळहळीचा माल   बैतल माल   हळखळीचा माल   बैतन माल   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   (कोणी एक माल) सई म्हणणें   (कोणी एक माल) सई करणें   मालके माल   तयार माल   ढिला माल   माल के माल   चोरी होऊन माल जातो, त्‍याहून मेजवानींत जास्‍त खपतो   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   मालचा माल   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   उंटावर माल खेचणारा अरब   पडे झडे, माल वाढे   आपापाचा माल गपापा   हपापाचा माल गपापा   होता माल   चांगला माल लौकर खपतो   माल चोख, पैसा रोख   पापीका माल, खाय चंडाल   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल है   हरामाचा माल जिरत नाहीं   अपापाचा माल गपापा (जायचाच)   माल खाणें   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   जसा माल, तसे मोल   माल वथरणें   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   चोरीचा माल   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   अपापाचा माल गपापां   बुधलाभर तुप खाऊन बुधल्याचा माल नाहीं   पक्का माल   स्वस्ताचा माल हगवणीला काळ   बेवकुबाचा माल, अक्कलवंताचा खुराक   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   अंगावर पडतां माल सोडबी स्याचें सुद्दल   माल त्याचे हाल, चोरटे खुशाल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP