Dictionaries | References

हग्या मार

अतिशय जोराचा मार. ‘ त्यांच्या आजूबाजूस दुसर्‍या शिपायांचा मोठा घोळका होता तो तर गोळ्यांच्या हग्यामारानें कढ आलेल्या पाण्यावरच्या बुडबुड्याप्रमाणें थै धै नाचूं लागला. ’ -पामो ४८०.

Related Words

मार   शब्दाचा मार   शाण्याक् उत्रां मार आनी पिशा चाबका मार   मार बसणें   घराला दार आणि कुतर्‍याला मार   शहाण्याला शब्दाचा, मूर्खाला खेटराचा (मार)   मुक्या, मुक्या, मार घ्या बुक्क्या   मार पडणें   वान्नांत बैसूनु कांडणा मार चुकवूच्याक जात्तवे?   हार म्हटल्या मार, ससो म्हटल्या सांभार   हग्या मार   मार-मार देणें   ऐरावती रत्‍न थोर। त्यासी अंकुशाचा मार।।   परस्त्री यार, सदां खुवार कांटोका बिछाना, और जूतीका मार   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   याचें-याचें दार त्याचें दार, ऊठ मेल्या खेटर मार   शहाण्याला मार शब्दाचा आणि मूर्खाला मार टोणप्याचा-काठीचा-चाबकाचा   शहाण्याला शब्दाचा मार, मूर्खाला टोणप्याचा मार   मार मार, मारे मारे करणें-फिरणें-हिंडणें-करीत फिरणें   हग्या   मार मारणें-देणें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   भपका-भपका भारी, खिसा खाली, मार खानेकी निशाणी   आरमर or मार   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   शहाण्याला शब्दाचा मार, मूर्खाला टोणप्याचमार   अरमर-मार   पलाखतोचा मार   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   आरमर-मार   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   फिरली नार तर भ्रतार मार   वाळकाची चोरी, आणि बुक्यांचा मार   मार पाहुण्या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   नाजुक नार, तिला चाबकाचा मार   देवावरच्या विंचूचा आदर केला, त्याला जोडयाचा मार मिळाला   पलाखतीमार or पलाखतीचा मार   काकडीची चोरी, बुक्याचा मार   विंचवाला खेटरांचा मार   मृदंग-मृदंगास दोहींकडून मार   फरमाशी मार   शेत खाल्लं लोधडीनं अन् मार खाल्ला गधडीनं   फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका   चावडीवर मार खाल्‍ला आणि समजे सगळ्या गांवाला   भिकार्‍याकडेन भीक मागल्यार हागसरस मार   भिकार्‍याच्या घरीं भीक मागायला गेला, हागतोवरी मार खाल्ला   शहाण्याला शब्दाचा मार   सासूला मार आणि सुनेला धाक   मार. ‘राजश्रीअ स्वामी इतराज होऊन पाणिप्रवाह मुखावरी होऊन आबरु घेतली ऐसा प्रसंग येथील आहे.’   अरमर-मार   आरमर-मार   काकडीची चोरी, बुक्याचा मार   घराला दार आणि कुतर्‍याला मार   नाजुक नार, तिला चाबकाचा मार   परस्त्री यार, सदां खुवार कांटोका बिछाना, और जूतीका मार   पलाखतीमार or पलाखतीचा मार   पलाखतोचा मार   फरमाशी मार   फिरली नार तर भ्रतार मार   भिकार्‍याकडेन भीक मागल्यार हागसरस मार   मृदंग-मृदंगास दोहींकडून मार   मार   मार-मार देणें   विंचवाला खेटरांचा मार   शहाण्याला शब्दाचा मार   शहाण्याला शब्दाचा मार, मूर्खाला टोणप्याचा मार   शाण्याक् उत्रां मार आनी पिशा चाबका मार   हग्या   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP