Dictionaries | References

सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी

बाधेलखंडांतले लोक वाघाप्रमाणें पण ते बुंदेलखंडापुढें हात टेकतात. बुंदेलखंडी फार भांडखोर. तेव्हां त्यांच्याबद्दल म्हण. गजेद्रमोक्ष २.२७६.

Related Words

एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   एकल्याची एक वाट   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   हगे तो तगे   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   आप बुरा तो जग बुरा   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   सो हाट एक ओटेका काठ   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   एक डोसी ने सो जोशी   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   जो हंडीमें होगा, सो रकाबीमें आवेगा   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   एक कमावतो, दुसरा खातो   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   अंतडीकातडी एक असणें   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   आगपाणी एक करणें   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   मीच काय तो शहाणा   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   मेरे गल्लीमे तो आव   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP