Dictionaries | References

सोवलें बांयत पडलें, पुण कोवळें नितळ जालें

( गो.) ख्रिश्र्चन बाई कधींच आंघोळ करीत नाहीं. ती विहरीत पडल्यामुळें तिची आयतीच आंघोळ झाली व केसहि पण स्वच्छ झाले. इष्टापति.

Related Words

पदरांत पडलें पवित्र झालें   पदरीं पडलें पवित्र झालें   अंग उदकान नितळ, मन सतान   आंग उदकान नितळ, मन सतान   नितळ   सोवलें बांयत पडलें, पुण कोवळें नितळ जालें   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   पडलें तर दुधांत, नाहींतर दह्यांत   पडलें पान   निघरा जालें घरः घरच्या गोसाव्या जाली वोसरीः   गळ्यांतले तुटलें, ओटींत पडलें   भटाची चाकरी कांहींच नाहीं, भुसकट पडलें माहीतच नाहीं   सगळॅ करुं कर्तात, पुण दॅवा कडचॉ दिवॉ डॉळयांवता   एकल्याचें चौगांनीं जेंव येत, पुण चौगांचें एकल्याच्यान जेंव नज   गरिबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडें   गरीबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडे   वाक् समुद्रीं रिगालेंः तें तरकाच्या आवर्ती पडलें   आवै बापुय सोडूं येत, पुण शेजारीसामारी सोडुं येता?   मन पाच्छा पुण दैव गांडू   तापल्‍या तव्यार उदक घालें, हुस्‍स जालें   कात भागत्‌ पुण जात भागना   असें लग्न लागुंक, व्होंक्ले जालें हागुंक   कॉणा गेल्‍या पोरसांत नाशिल्‍लें जालें   सोश्यांक आयली खरस, सुण्यांक जालें मुतूंक   पुण निळु मजॉ खेळूं!!   पुण   आवैन बापायन दिल्ली भरलेल्या गोठ्याक, पुण कपाल फुटक्याक कोण किते करतलो   नडी वचत् पुण वडी वत्ता?   म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   एकल्या गेली फळद म्हळ्या खप्ता, पुण दुसर्‍या गेली हळद म्हळ्या खप्ना   मगेलें जालें थोडें, म्हण वेयान् धाड्लों घोडें   बुक्या पुरुशाचें थापट बरें पुण मासळाकारणीचें आलिंगन नाको   सातुल बायांत पडलें पोण स महिन्याचो चिकोल गेलो   मोन्याक सपन पडलें, पण सांगून कळना   गळ्यांतले तुटलें, व्होंटयेंत पडलें   हलकें नांव पडलें ज्याचें, जन्मवरी तेंच त्याचें   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   बोलायला गेलें सुपाष्ट, पायीं पडलें शुक्लें काष्ट   डोईला टक्‍क्‍ल पडलें, उखळ पांढरे झालें   रत्न उकीरडयांत पडलें तरी परीक्षक त्याची योग्यता समजतो   ज्‍याचें (होतें) त्‍यानें नेलें, पायां पडलें (पडणें) वाया गेलें   षट्‍कर्णी झालें आणि मन घोटाळयांत पडलें   बाप मरतांच घर अंगावर पडलें   शेण पडलें तर माती घेऊन उठेल   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   ज्‍याचें नाहीं कोणी, तें पडलें भयाणवाणी   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   धव्यार काळें पडलें तें जन्ममुगा वचना   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें   वाळकावर सुरी पडली किंवा सुरीवर वाळुक पडलें तरी वाळकाचा नाश   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP