Dictionaries | References

सोळा सूक्ष्म भूतें

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
sōḷā sūkṣma bhūtēṃ n pl The sixteen subtile springs or sources of cognition and action constituting the sentient and distinctly personal life; viz. पंच- तन्मात्रें, पंचज्ञानेंद्रियें, पंचकर्मेंद्रियें, मन. Ex. देहास चालविण्याविषयीं सोळा सूक्ष्मभूतादि सत्रावा जीव. See पंचतन्मात्रें &c.

पंचतन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियें, पंच कर्मेंद्रियें व मन.

Related Words

सूक्ष्म   सोळा   सोळा आणे   सोळा सूक्ष्म भूतें   उदीम करतां सोळा बारां, शेत करतां डोईवर भारा   सोळा कळीं तपणें   सोळा शृंगार   सोळा हात साडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा हात लुगडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा वर्षे पुत्र, मग मित्र   एक भाकरी सोळा नारी   सोळा संस्कार   पायलीचे पंधरा, अधोलीचे सोळा   सोळा गुणांचा खंडोबा   असतील शितें, तर मिळतील भूतें   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   सोळा ध्रुवताल   सोळा कळा   सोळा मुहुर्त   संगमनेरचा सोळा आणि फळचा गोपाळा   संगमनेरचे सोळा आणि धांदरफळाचा गोपाळा   भोळयाचे देव सोळा   सोळा कामधेनु   सव्वा रुपयाची भवानी, सोळा रुपयांचा गोंधळ   सोळा मातृका   सोळा कन्या (दक्षाच्या)   व्यापार करतां सोळा बारा   संगमनेरचा सोळा आणि धांदर गोपाळा   व्यापार करितां सोळा बारा, शेती करतां डोईवर भारा   सोळा मासिकें   एक गेली वेळा, तर वर्सा गेली सोळा   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP