Dictionaries | References

सोळा कन्या (दक्षाच्या)

 1. स्वाहा
 2. स्वधा
 3. उमा
 4. मूर्ति
 5. उन्नति
 6. र्‍ही
 7. क्रिया
 8. तितिक्षा
 9. पृष्टि
 10. तृष्टि
 11. शांति
 12. मेधा
 13. द्या
 14. मैत्री
 15. बुद्धि
 16. श्रद्धा


Related Words

कन्या   सोळा   सोळा आणे   सोळा कळीं तपणें   उदीम करतां सोळा बारां, शेत करतां डोईवर भारा   सोळा शृंगार   सोळा हात लुगडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा हात साडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा वर्षे पुत्र, मग मित्र   कन्या देऊन मग कूळ विचारणें   माता वर पाहे संपतीवंतः कन्या वर पाहे वयसा युक्त   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   पंच कन्या   एक भाकरी सोळा नारी   सोळा संस्कार   सोळा सूक्ष्म भूतें   सोळा कन्या (दक्षाच्या)   कन्या जाय सासरीं, मागें पाहे भिरभिरीं   प्राप्ते तु षोडशे वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेतः षोडश वर्षा भवेत् कन्या अप्सरा सुंदरी भवेत्   पायलीचे पंधरा, अधोलीचे सोळा   सोळा गुणांचा खंडोबा   कन्या कूळ, पैक्‍याला मूळ   कन्या कूळ, भांडणाचें मूळ   सोळा मुहुर्त   संगमनेरचा सोळा आणि धांदर गोपाळा   व्यापार करितां सोळा बारा, शेती करतां डोईवर भारा   सोळा मासिकें   एक गेली वेळा, तर वर्सा गेली सोळा   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   संगमनेरचे सोळा आणि धांदरफळाचा गोपाळा   संगमनेरचा सोळा आणि फळचा गोपाळा   सोळा कामधेनु   भोळयाचे देव सोळा   सव्वा रुपयाची भवानी, सोळा रुपयांचा गोंधळ   सोळा मातृका   सोळा ध्रुवताल   सोळा कळा   व्यापार करतां सोळा बारा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP