Dictionaries | References

सोळा आणे

वि.  उत्कृष्ट , पक्के , सर्वश्रेष्ठ , सर्वोत्तम ;
वि.  शंभर टक्के , संपूर्ण .

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
Superlatively or supremely finely or well;--used of the doing of any action or of the being of any person or thing.

रुपयाचे आणे सोळा असतात यावरुन.
संपूर्ण.
उत्कृष्ट.
भरपूर.
तंतोतंत.

Related Words

सोळा   सोळा आणे   आणा दोन आणे   उदीम करतां सोळा बारां, शेत करतां डोईवर भारा   सोळा कळीं तपणें   सोळा शृंगार   सोळा हात लुगडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा हात साडी नि अर्धीं तंगडी उघडी   सोळा वर्षे पुत्र, मग मित्र   एक भाकरी सोळा नारी   सोळा संस्कार   सोळा सूक्ष्म भूतें   बारा आणे   पायलीचे पंधरा, अधोलीचे सोळा   सोळा गुणांचा खंडोबा   सहज जाईन कुंपांत, चार आणे सुपांत   चार आण्याची कोंबडी आणि आठ आणे फळणावळ   सहज डोळा फिरकावीन, चार आणे टरकावीन   सहज जाईन वाडयांत, चार आणे गाडयांत   सोळा मुहुर्त   संगमनेरचा सोळा आणि धांदर गोपाळा   व्यापार करितां सोळा बारा, शेती करतां डोईवर भारा   सोळा मासिकें   एक गेली वेळा, तर वर्सा गेली सोळा   नपुंसकाचें लिंग सोळा हात   संगमनेरचा सोळा आणि फळचा गोपाळा   संगमनेरचे सोळा आणि धांदरफळाचा गोपाळा   सोळा कन्या (दक्षाच्या)   व्यापार करतां सोळा बारा   सोळा ध्रुवताल   सोळा कळा   सोळा कामधेनु   भोळयाचे देव सोळा   सव्वा रुपयाची भवानी, सोळा रुपयांचा गोंधळ   सोळा मातृका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP