Dictionaries | References

सोय बसविणें

( व.) सोडकी मोडणें.

Related Words

सोय   डाव बसविणें   बसविणें   पैठ बसविणें   घडा बसविणें   वरमाय बरी तर वर्‍हाडयांची सोय सारी   अलीकडे नय, पलीकडे वय, म्हणून नाहीं सोय   पठ बसविणें   डोईवर बसविणें   घर बसविणें   धाब्यावर बसविणें   सोय जाणेल तो सोयरा   सोई, सोय धरील, जाणिल तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   चौकी बसविणें   सोय बसविणें   सोय करणें   ध्रुवपदीं बसविणें   पगडा बसणें-बसविणें   देव्हार्‍यांत बसविणें-मांडणे   हरभर्‍याच्या झाडावर चढविणें-बसविणें   सोय-सोई करणें   चांगले करी, अशी सोय धरी   पायरीचा दगड पायरींत बसविणें   पाटी बसविणें   कागदावर बसविणें - घालणें   गालांत बसविणें   तळावर बसविणें   वेळू-वेळवावर बसविणें   धुर्‍यावर ठेवणें-बसविणें   मांडीवर घेणें-बसविणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   पलंगावर बसणें, बसविणें   पटाला बसणें-बसविणें   पुसता आकार सोय नसणें   सोय धरील तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   हूं हूं करा, ढोमनं भरा ढोमन्याची माह्या सोय करा   सोई बसविणें   देवाशीं बसविणें   घरी बसविणें   मेखेवर बसविणें   रडणें-रडत राऊत (रडतराव) घोडयावर बसविणें   समीकरण बसविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP