Dictionaries | References

सोयरा सुखाचा, विखावा भक्ताचा

परमेश्र्वर हा भक्ताचा आश्रय व आप्त असून तोच भक्ताच्या सुखदुःखाची काळजी घेतो.

Related Words

सुखाचा वारा   सोयरा सुखाचा, विखावा भक्ताचा   सोयरा   निराळा ओयरा, कोण कोणाचा सोयरा?   मोठा सोयरा, भेटीची शिराणी   सोय जाणेल तो सोयरा   सुखाचा जीव दुःखांत घालणें   सुखाचा भाऊबंद-भागी-वांटेकरी-सोबती   बहिणीमुळें भावोजी सोयरा   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   सुखाचा धनी-प्राणी-जीव   सोयरा-सोयरा पाहावा रुसून, सोनें पाहावें कसून   सुखाचा वांटा   सुखाचा शब्द   सुखाचा धनी   सुखाचा सोहळा भोगणें   कानडीनें केला मराठी भ्रतार। सुखाचा विचार तेथे कैंचा।।   जों जवळ ओवरा, तों जग सोयरा   सुखाचा प्राणी-जीव   हगवण-हगवणीं बायको, नागवणीं सोयरा   जों जवळ ओयरा, तों जग सोयरा   वाटेवरचा झरा-डवरा, सर्वाचा सोयरा   सुखाचा प्राणी   सोय धरील तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   सुखाचा जीवः लागतें हींव   सुखाचा जीव दुःखांत घालूं नये   सुखाचा शब्द देखील नाहीं   सोई, सोय धरील, जाणिल तो सोयरा, वर्म पाहील तो वैरी   सुखाचा सोहळा   सराफ सोयरा नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   सुखाचा राजा, रोडगा ताजा   हगवणीला बायको, नागवणीला सोयरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP