Dictionaries | References

सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी

मित्र पहा.

Related Words

झाडाची परीक्षा फळावरून   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   असुदी व अबादी   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   सोन्याची सुरी विधवेची आणि काळी गळसुरी सवाष्णीची   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   बायको धमकट, व दादला कसपट   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   व॥   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   ज्ञाता-ज्ञात्यानें अनुमानानें परीक्षा करावी   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   रडतें पोर व गळतें घर   कोणतीहि गोष्‍ट दैवानें घ्‍यावी   चूमभूल द्यावी घ्‍यावी   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   ज्‍याची खावी भाकरी, त्‍याची करावी चाकरी   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   दुसर्‍याचे व्यवहारांगी, करावी हुंगाहुंगी   चाकरी करावी आणि भाकरी मागावी   फार खाणें व मरणाचे दारीं बसणें   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   रात्रभर दळी व पोत्यांत पीठ भरी   तुझें तें माझें व माझें तें माझेच   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   वेडा झाला व कामांतून गेला   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP