Dictionaries | References

सोंवळी गऊबाई, ओवळयामध्यें तुकडे खाई

सोंवळयाचा आव आणून ओवळयानें खाणारी. उगाच वरवर सोंवळयाचा हिमाख दाखविणारी ढोंगी स्त्री..

Related Words

एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   (हातपाय, मान, कमर, पाठ वगैरेचे) तुकडे पडणें   काडी मोडून दोन तुकडे   तुकडे पडणें   सोंवळी गऊबाई, ओवळयामध्यें तुकडे खाई   रावणाची खाई   तुकडे मोडणें   खाई शेर दाणा   खाई शेर दाणा, चालतांना ठणाणा   सोंवळी गोबाई   न्हाणवणीला गोड मिळे, विटाळशीला तुकडे शिळे   एक घाव दोन तुकडे   न्हाणोलीबाई कान्होली खाई, बाळंतीणबाई तूप करंज्या खाई, विटाळशीबाई ताक पीठ खाई   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   राग खाई आपणास, संतोष खाई दुसर्‍यास   निरपण खाई तें मोठें होई, मळ्यांत जाई तें केळें खाई   सोंवळी करणें   एक घाव कीं दोन तुकडे   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   काय करावें शक्ति नाहीं, नाहीं तर रांडलेकांचे तुकडे केले असते   लाडें लाडें खाई हाडें   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   दैव उपाशी राही आणि उद्योग पोटभर खाई   येई वेळे, खाई केळें   घोडें खाई भाडें, जीन खांद्यावर   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   जो बायकोशी भला, तो खाई दहीकाला   लाडें खाई हाडें   धनगराचा जांवई, ताकासंगें शेवया खाई   पतिव्रता भूकी मरे, कसबीण खाई लाडू, गांडू घेला घोडे चढे, मरद खेंचे गाडुं   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   अपुरता घडा झोले खाई   वेळेला खाई खस्त, तोच दोस्त   आई गोड की खाई गोड   आपल्या गुणें, घोडा खाई दाणे   आधींच बाहुबावळी अन् बीच में खाई भंग   लग्नाची घाई, रिकामी खाई   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   अवशीं खाई तूप आणि सकाळी पाही रूप   सात शिदोरी खाई तरी माय म्हणे माझी गोपी रोडेली   अंधळा मळी रेडा खाई   येतां जातां खाई अन् ताटीं बसल्या भूक नाहीं   खाई त्‍यास खवखवे   उपकाराची भागूबाई, दाल्ला विकून खोबरं खाई   जो बायकोशी भला, तो खाई दूधकाला   साप खाई, तोंड रितें   लई वटवट, अन् खाई मटमट   लाडें लाडें खाई कुत्र्याचीं हाडें   आज खाई तूप, उद्यां पाही रूप   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP