Dictionaries | References

सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा

सासू पहा.

Related Words

सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   जळता पाय जाळणें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   पापानें पाय धुणें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   साष्टांग-साष्टांग नमस्कार घालणें   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   तिसरा पाय   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   असुदी व अबादी   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आडय-ई-व   उपाय-व   ऊठ, झोपडी नमस्कार   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   किती तरी   खे व   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गेला बाजार तरी   ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला   तसराऊ or व   तिक्तय or व   तिसरा पाय   नाकावर पाय देणें   ना तरी   पत्रास _   पाय   पाय देणें   बाहेरचा पाय   भोंवत्या त्यो प्रदक्षिणा, नी निजता तो नमस्कार   मेंगी गाय पोटांत पाय   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   मळघाऊ or व   मांजराचे पाय   मांजराचें पाय      शिटाऊ-व   शीर साष्टांग नमस्कार   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   हत्तीचा पाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.