TransLiteral Foundation

सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही

केतकीला जरी सुगंध असला तरी तिला फळ येत नाहीं व अंगाला कांटे असतात. याप्रमाणें ज्या ठिकाणीं एक गुण असतो तेथें इतर बाबतींत वैगुण्यहि असतेंच. सर्वतोपरी निर्दोष व गुणी अशी वस्तु मिळणें कठिण.

Related Words

ती   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   भटाच्या पोराला जन्मतःच मुहूर्त नाहीं   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   धडोत (ती)   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   केव्हां नाहीं केव्हां   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अशाश्वत-ती   आरत-ती   इनामइजाफत or ती   उतरता-ती   उष्ट्रासि न पचे कर्दळी फळें   ऐरावत-ती   कंबखत-ती   करणीची बळें, अमृत फळें   कांटे   कांहीचे बाहीं, कांहींच्या बाही   गरत-ती   गरीबास पोरें आणि काजर्‍यास फळें   गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे   चोरक्रांत-ती   चौवेत-ती   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   निर्भ्रांत or ती   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   पेरी कडू मिरें, मागे अमृत फळें   फळें   बाही   बाही देणें   बाही धरल्याची लाज धरणें   बाही-बाही देणें   बाही-हे-बाहीचा वसूल   भावना-भावना तशीं फळें   मागुता-ती   माघी अळें आणि बेदरीं फळें   मिनत-ती   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   वासना-वासना तशीं फळें   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   संगत-ती   सुगंधी   सांत-ती   सोनें आणि परिमळें, इक्षु दंडा लागती फळें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

atomic pile

 • अणु न्युक्लीय क्रियाधानी 
 • (also called atomic furnace, nuclear reactor, pile or reactor) 
 • अणु चिति 
 • स्त्री. अणुचिति 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,893
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,717
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.