Dictionaries | References

सासू

The mother whether of one's husband or of one's wife, mother in law. Pr. सासूचा पाय सुनेस लागला तर सुनेनेंच पायां पडावें सुनेचा पाय सासूस लागला तरीं तेंच. See a similar proverb under वाळूक.
 f  Mother-in-law.

Related Words

सासू   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   जांवई आले घरीं, सासू निघाली माहेरी   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   दडपता नवरा, हडपती सासू   बहीण भावया आणि सासू जावया   बहीण भावया, सासू जांवया   सासू मेली बरें झालें l शिकें मडकें हातीं आलें ll   सासू सांगे सुनेस बूध, आपण पी ऊन ऊन दूध   सासू सांजोर्‍या तळे, माझा जीव जळे   सुनेला सासू आणि मुलाला पंतोजी   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   अपडती नाहीं सासू दडपता नाहीं भाऊ (भावा)   सासू नाहीं ती साधी, सून नाहीं ती बाघी आणि अखंड न्हाती ती गांवची चोदी   सासू गेली शेजारीं आणि सून गेली माहेरीं   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   सून नाय ती सासू बरी, आनी सासू नाय ती सून बरी   उठवळ सासू, थोट जांवई   सासू   सुनेला दडपण सासू   कामाची कसूं, पोंचाची सासू   कामाची कसूं, सार्‍या गांवाची सासू   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   डोळ्यांना नाहीं असूं, मेली माझी सासू   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पोराला पंतोजी व पोरीला सासू   मेली सासू उन्हाळयांतः आली आसु पावसाळयांत   सासरीं सासू, माहेरीं मावशी   हडकणें-हडकती सासू, ना धडकता भावा   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   जांवई आले घरीं, सासू निघाली माहेरी   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   सुनेला दडपण सासू   अपडती नाहीं सासू दडपता नाहीं भाऊ (भावा)   उठवळ सासू, थोट जांवई   कानाला कोपरा जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   कामाची कसूं, पोंचाची सासू   कामाची कसूं, सार्‍या गांवाची सासू   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   जांवई आले घरीं, म्‍हणून भोळी सासू गूळ मागे वाण्या घरीं   डोळ्यांना नाहीं असूं, मेली माझी सासू   दडपता नवरा, हडपती सासू   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पोराला पंतोजी व पोरीला सासू   बहीण भावया आणि सासू जावया   बहीण भावया, सासू जांवया   मेली सासू उन्हाळयांतः आली आसु पावसाळयांत   लांव-लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   सासरीं सासू, माहेरीं मावशी   सासू गेली शेजारीं आणि सून गेली माहेरीं   सासू नाहीं ती साधी, सून नाहीं ती बाघी आणि अखंड न्हाती ती गांवची चोदी   सासू मेली उन्हाळयांत, आसू आले पावसाळयांत   सासू मेली बरें झालें l शिकें मडकें हातीं आलें ll   सासू सांगे सुनेस बूध, आपण पी ऊन ऊन दूध   सासू सांजोर्‍या तळे, माझा जीव जळे   सासू सासरे सांगतील ते ऐकावें, तेच उपास तापास करावें   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   सुनेला सासू आणि मुलाला पंतोजी   सून नाय ती सासू बरी, आनी सासू नाय ती सून बरी   सून सांगे गोष्टी, सासू अंगण लोटी   हडकणें-हडकती सासू, ना धडकता भावा   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   अपडती नाहीं सासू दडपता नाहीं भाऊ (भावा)   उठवळ सासू, थोट जांवई   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   कानाला कोपरा जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   कामाची कसूं, पोंचाची सासू   कामाची कसूं, सार्‍या गांवाची सासू   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   जांवई आले घरीं, म्‍हणून भोळी सासू गूळ मागे वाण्या घरीं   जांवई आले घरीं, सासू निघाली माहेरी   डोळ्यांना नाहीं असूं, मेली माझी सासू   दडपता नवरा, हडपती सासू   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पोराला पंतोजी व पोरीला सासू   बहीण भावया आणि सासू जावया   बहीण भावया, सासू जांवया   मेली सासू उन्हाळयांतः आली आसु पावसाळयांत   लांव-लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   सून नाय ती सासू बरी, आनी सासू नाय ती सून बरी   सुनेला दडपण सासू   सुनेला सासू आणि मुलाला पंतोजी   सून सांगे गोष्टी, सासू अंगण लोटी   सासू गेली शेजारीं आणि सून गेली माहेरीं   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   सासू नाहीं ती साधी, सून नाहीं ती बाघी आणि अखंड न्हाती ती गांवची चोदी   सासू मेली उन्हाळयांत, आसू आले पावसाळयांत   सासू मेली बरें झालें l शिकें मडकें हातीं आलें ll   सासरीं सासू, माहेरीं मावशी   सासू सांगे सुनेस बूध, आपण पी ऊन ऊन दूध   सासू सांजोर्‍या तळे, माझा जीव जळे   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   सासू सासरे सांगतील ते ऐकावें, तेच उपास तापास करावें   हडकणें-हडकती सासू, ना धडकता भावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.