Dictionaries | References

सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता

   
Script: Devanagari

सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता     

गीतेंत तत्वज्ञानाचा उपदेश भरला आहे. ज्याला तत्वज्ञान समजण्याची पात्रता नाहीं, त्या विषयाची आवड नाहीं त्याला गीता सांगण्यांत वेळ घालविणें फुकट आहे. त्याला ग्राम्य गोंधळच बरा वाटतो. उपदेश करण्यांत वेळ घालवूनहि एखाद्यानें आपल्या पूर्वपरिचित आचरण वर्तनाबद्दल आसक्ति दाखविल्यास ही वापरतात.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP