Dictionaries | References

सत्य संकल्पाचा दाता भगवान |

सत्य पहा.

Related Words

सत्य संकल्पाचा दाता भगवान |   सत्य   भगवान   दाता   दे सोबी दाता, न दे सोबि दाता   सत्य संकल्पाचा दाता भगवान |   दाता पंचदशं रत्नं   द्रव्यापेक्षां मनीं, सत्य अधिक मानी   बिरुद सत्य करणें   देईल तो दाता, न देईल तोहि दाता   चांगला दाता, लागला हाता   अजगरका दाता राम   सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता   ब्रीदास सत्य करणें   कपट गुप्तपणें राहातें, सत्‍य उघडें वागतें   दाता दे, भंडारिका पेट फटे   देई तो दाता, न देई तोहि दाता   अडल्याचा सारथी भगवान   अनुवक्तृ (सत्य सात्यकीर्त)   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   कुणबीसरीखा दाता नही, मारे बिगर देता नही   देईल दाता, तर खाईल मागता   भाक सत्य करणें   सत्य IX.   सत्य VI.   सत्य XI.   सत्य XII.   सत्य XIII.   सत्य XIV.   सत्य XV.   सत्य XVIII.   दाता   बिरुद सत्य करणें   सत्य II.   सत्य III.   सत्य IV.   सत्य IX.   सत्य V.   सत्य VI.   सत्य VII.   सत्य VIII.   सत्य XI.   सत्य XII.   सत्य XIII.   सत्य XIV.   सत्य XIX.   सत्य XV.   सत्य XVI.   सत्य XVII.   सत्य XVIII.   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.