Dictionaries | References

शिल्लक

See also:  शिलक , शिलख , सिलंगण , सिलक , सिलकझाडा , सिलकणें , सिलकबंद , सिलकसांखळी , सिलकावण , सिलकावणी , सिलकावणें , सिलकी , सिलगणें , सिलगावण , सिलगावणी , सिलगावणें

 स्त्री. बाकी ; खर्च वजा जातां उरलेली रकम ; अवशेष ; शेष ( द्रव्य , धान्य , पदार्थ वगैरे ). [ अर . सल्ख् ‍ ]
०झाडा  पु. हिशेब , जमाखर्च पुरा होऊन काढलेली बाकी . ( क्रि० काढणे ; उतरणें ).
०बंद  पु. ज्या कागदावर जमाखर्च लिहून शिलक काढतात तो कागद ; आढावा ; हिशेबपत्रक ; जमाखर्चाचा तक्ता .
०बाकी  स्त्री. हिशोब पुरा होऊन राहिलेली रकम .
०साखळी  स्त्री. १ दररोज किंवा महिनेवार हिशेब पुरे करून काढीत आणलेली बाकीची परंपरा . २ जमाखर्च तपासून काढलेला पडताळा ; जमाखर्चाची तपासलेली तोंडमोळवणी ; बिनचूकपणा , हिशेबाची खात्रीशीर मिळवणी . ( क्रि० मिळविणें ; निसवणें ; मिळणें ; जमणें ). शिलका - वि . शेलका ; निवडक ; उत्तम ; सुंदर ; वेचक . शिलकी - वि . १ राहिलेला ; बाकी ; उर्वरित . २ संग्रहांतील ; जपून ठेवलेला ; राखीव . डागिने - पुअव . राखीव , उत्तम , उत्कृष्ट पदार्थ , वस्तु , वस्त्र - पात्र , अलंकार वगैरे .

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP