Dictionaries | References

शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये

चाकर पहा. ( गो.) शाण्याचों जावचो चाकोर पोण पिश्याचो धनी जाव नये.

Related Words

शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   गांवचा गांड्या (रांड्या), पण घरचा देशपांड्या   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   धनी नाशिल्लयें बदिक   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   पाठजाळ पुरवेल पण पोटजाळ पुरवत नाहीं   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   ज्ञान धांवतें पण शहाणपण रांगतें   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   कॉणा भिना पण थपथण्या मात्‌ भिवा   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   आईबापे जन्माचे मात्र सोबती पण कर्माचे सोबती नाहीत   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   मिजास पादशाहाची पण चाकरी मशालजीची   लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   घी देखा पण बडगा नही देखा   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP